ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków
Godziny otwarcia: Pn-Pt: 8:00 – 16:00
biuro@jesiolowscy.pl

Polityka Prywatności

Kierując do nas zapytanie drogą mailową, w celu odpowiedzi na to zapytanie oraz w celu prowadzenia dalszej korespondencji mailowej, jak również w celu podjęcia działań przed podpisaniem umowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych (w tym też danych wrażliwych) przez A.M. Jesiołowscy – Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję, że:

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest A.M. Jesiołowscy – Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefitów 2 / 4, 30-039 Kraków;

2. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego;

4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Privacy Policy

By sending us your enquiry via email, in order to provide you with the requested information and for the purposes of further correspondence, as well as taking actions before the agreement is concluded, you consent to the processing of personal data (including sensitive data) by A.M. Jesiołowscy – Finanse sp. z o.o. with its registered office in Krakow.

Furthermore, pursuant to the Article 13 (1-2) and Article 14 (1-2) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (GDPR), we hereby inform you that:

1. A.M. Jesiołowscy – Finanse sp. z o.o. with its registered office in Krakow: ul. Józefitów 2 / 4, 30-039 Krakow is identified as a data controller of your personal data;

2. Your personal data shall not be disclosed to other parties;

3. Your personal data shall not be transferred to a third country;

4. Your personal data shall be kept until your consent is withdrawn;

5. You have the right to access your personal information that is processed, as well as the right to its rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability, the right to object, the right to revoke this consent at any time without effects on the lawfulness of the processing of personal data, which was done based of the consent before its revoking;

6. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority if you consider that the processing of your personal data infringes the General Data Protection Regulation of 27th of April 2016;

7. The provision of your personal data is voluntary.