ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków
Godziny otwarcia: Pn-Pt: 8:00 – 16:00
biuro@jesiolowscy.pl

Księgowość, audyty od ponad 20 lat a doradztwo finansowe od ponad 30 lat nieprzerwanie absorbują naszą uwagę. Przez ten czas zbudowaliśmy solidny warsztat i zdobyliśmy cenne doświadczenie, które pozwalają nam efektywnie administrować finansami przedsiębiorstw. Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, kapitałowo-finansowym, strategicznym i operacyjnym. Zasięg świadczonych przez nas usług skupia się wokół trzech głównych zagadnień:

Badania sprawozdań finansowych

A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o. przeprowadza czynności rewizji finansowej:  badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądy sprawozdań finansowych, badania planów przekształceń i połączeń, audyty wykorzystania funduszy unijnych oraz inne usługi atestacyjne oraz pokrewne.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zespół A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. o.o. to 30 doświadczonych księgowych wspierających ponad 150 podmiotów gospodarczych, głównie spółki prawa handlowego. Ich praca jest nadzorowana przez  biegłych rewidentów.

Doradztwo gospodarcze

A.M. Jesiołowscy – Doradztwo Sp. z o.o. zajmuje się kontrolingiem, zarządzaniem oraz doradztwem gospodarczym: inwestycyjnym, finansowym, strategicznym i kapitałowym. Współpracowaliśmy z inwestorami i firmami prowadzącymi 49 centrów handlowych, 27 biurowców, 10 hoteli oraz stawiającymi budynki mieszkalne. Przygotowujemy wyceny, biznesplany, prognozy finansowe, realizujemy przekształcenia, modernizujemy organizację finansową oraz wykonujemy wiele innych zadań.