ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków
Godziny otwarcia: Pn-Pt: 8:00 – 16:00
biuro@jesiolowscy.pl

A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002037

NIP: 6762184415, Regon: 356287129

Kapitał zakładowy: 81.000,00 zł

A.M. Jesiołowscy – Doradztwo  Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000896932
NIP: 6772463950, Regon: 388844450

Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków
Godziny otwarcia: Pn-Pt: 8:00 – 16:00